In de oude stal waar vroeger de koeien en kalfjes stonden, is sinds februari 2010 ons kleinschalig agrarisch kinderdagverblijf de Speelboerderij gerealiseerd met twee groepen kinderopvang. Sinds 2 januari 2019 is het voormalig woonhuis verbouwd tot een derde groep kinderopvang.

Elk kind is uniek

Ons agrarisch kinderdagverblijf is gelegen in een unieke, natuurlijke omgeving op een echte boerderij. Er is een huiselijke en persoonlijke sfeer. Dit dankzij de kleinschaligheid van het kinderdagverblijf en de vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Bij ons kinderdagverblijf en op de BSO werken alleen gediplomeerde pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met kleinschalige kinderopvang op de boerderij volgens het pedagogisch beleid van de VAK. We werken met voldoende vaste leidsters op de groepen.

Wij hopen dat de kinderen hier een hele fijne tijd met elkaar en met ons zullen hebben. Wij proberen een verlengde van de thuissituatie te zijn, door de zorg die uw kind thuis van u gewend is hier zo goed mogelijk voort te zetten.

Agrarische kinderopvang

De agrarische kinderopvang onderscheidt zich van andere opvang door de unieke mogelijkheid tot samenwerking met het agrarische bedrijf. Hierdoor bieden wij een veelzijdige en natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Bij onze opvang is er volop gelegenheid om gebruik te maken van de ruimte en vrijheid die het platteland biedt en aan te sluiten bij de (seizoens-)activiteiten op de boerderij.

Heerlijk in de buitenlucht

De buitenruimte van de kinderopvang is geheel op de aanwezigheid van de kinderen ingesteld. Door de aanwezigheid van een grasheuvel, zandbak en veel verschillende natuurlijke materialen kunnen de kinderen dagelijks buitenspelen in een uitdagende en veelzijdige omgeving.

De rust van het platteland

Door de rust van het platteland kunnen de behoeften van het kind goed aan bod komen. Het vanzelfsprekende contact met de natuurlijke elementen als zon, wind en regen en het ervaren van de seizoenen biedt de kinderen een natuurlijk en afwisselend speel- en leef ritme.

De boerderij beleven

Door aan te sluiten bij de diverse activiteiten en werkzaamheden die op het agrarisch bedrijf plaatsvinden, komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met dieren, planten en het dagelijks leven op en rondom de boerderij. Bij ons kunnen de kinderen naar de boerderij, naar de (moes) tuin, naar de stal, naar de kippen, konijnen, alpaca’s, hertjes en al onze overige dieren alwaar ze kunnen helpen bij het verzorgen van de dieren en geteelde producten.

Impressie

Door uw kind naar De Speelboerderij te brengen, kiest u voor agrarische kleinschalige kinderopvang op de boerderij. Uw kind zal in deze nieuwe, andere omgeving dan thuis heel veel nieuwe ervaringen op doen.

Wij hebben plaats voor 48 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, ingedeeld in 3 zoveel mogelijk horizontale groepen. Dit wil zeggen dat we twee groepen hebben in de leeftijdscategorie 0-3 jaar en een peutergroep in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Kinderen stromen tussen de 2,5 en 3 jaar door van de 0-3 groep naar de 3-4 groep.

Kleinschalig kinderdagverblijf

Veel aandacht voor ieder kind

Directe omgang met dier en natuur

Goed contact met ouders

Pedagogisch beleid

In ons Pedagogisch beleid  worden de wettelijk verplichte pedagogische doelen gekoppeld aan de basiseis van het bieden van verantwoorde kinderopvang.

Hieronder wordt verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

Pedagogisch beleid  

Kwaliteit

Wij benaderen uw kind op een positieve, individuele en respectvolle manier. Hierdoor krijgt uw kind zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om zichzelf te zijn en om in zijn eigen tempo ervaringen op te doen. Waardoor wij de kwaliteit van de zorg voor uw kind kunnen garanderen.

Wij creëren een vertrouwde en veilige omgeving voor uw kind, waarin het zich op zijn gemak voelt, om van daaruit de wereld en de omgeving om zich heen te gaan verkennen.

Kwaliteit  

BSO De Speelunit

Sinds september 2015 zijn wij een BSO gestart op de Driehuisschool in Mijdrecht. Alle kinderen van deze school van 4-12 jaar zijn van harte welkom. Voor verdere informatie kunt u kijken links in het menu bij BSO de Speelunit.

BSO De Speelunit  

Volg ons op Instagram

Home