Doordat wij een kleine organisatie zijn staan de ouders overal dichtbij. Wanneer een ouder nog meer betrokken wilt zijn bij de kinderopvang, kunnen de ouders zich opgeven voor de oudercommissie. De oudercommissie (oc) denkt mee met de organisatie en heeft als doel het zo goed mogelijk behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van alle ouders. De OC oefent invloed uit op pedagogisch-, ouder-, en kwaliteitsbeleid. daarnaast bevordert zij, voor zover nodig de communicatie tussen ouder en personeel en tussen ouders onderling.Bereikbaarheid OC via:

Oudercommisie

Doordat wij een kleine organisatie zijn staan de ouders overal dichtbij. Wanneer een ouder nog meer betrokken wilt zijn bij de kinderopvang, kunnen de ouders zich opgeven voor de oudercommissie. De oudercommissie (oc) denkt mee met de organisatie en heeft als doel het zo goed mogelijk behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van alle ouders. De OC oefent invloed uit op pedagogisch-, ouder-, en kwaliteitsbeleid. daarnaast bevordert zij, voor zover nodig de communicatie tussen ouder en personeel en tussen ouders onderling.Bereikbaarheid OC via: