Eenmaal per jaar wordt er door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne

Zowel binnen als buiten is er rekening gehouden met de veiligheid van uw kind. Deuren, stopcontacten, etc. is allemaal beveiligd conform de eisen en ook buiten is er een veilige, omheinde speelruimte. Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een Kinder-Ehbo diploma

De Speelboerderij is duidelijk gescheiden van de agrarische bedrijfsactiviteiten. De kinderen kunnen kijken naar de trekker, shovel etc. achter een veilig hekwerk. De activiteiten met de kinderen op het agrarisch bedrijf, zoals het aaien van de koeien, lopen door de stal of een wandeling in het weiland, gaat altijd in overleg met Boer Rene.

Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK)

De Speelboerderij is aangesloten bij de verenigde agrarische kinderopvang (VAK) deze organisatie heeft sinds 2004 kennis en ervaring in huis om hoog kwalitatieve kinderopvang aan te bieden (ISO 9001: 2015 gekwalificeerd.) Door kennis en ervaring van de VAK kan ook De Speelboerderij zorg dragen voor deze hoge kwaliteit kinderopvang.

Meer informatie  

Hygiëne en veiligheid

Hygiëne en veiligheid staat bij De Speelboerderij hoog in het vaandel. De Speelboerderij heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat past bij de activiteiten, locatie en inrichting van de kinderopvang. Wilt u als ouder dit beleid inzien? Dat is mogelijk op aanvraag. Alle pedagogisch medewerkers op de groep zijn voorzien van een geldig kinder-Ehbo certificaat. Dat zorgt ervoor dat snel en adequaat gehandeld kan worden bij ongevallen.

De veiligheid wordt gewaarborgd door elk jaar een risico-monitor te doen. Zowel de binnen ruimte als de buitenspelweide en op het boerenerf wordt er kritisch naar gekeken en zo nodig worden er aanpassingen gedaan. Deze risico-monitor wordt gecontroleerd door de GGD.

Er is rekening gehouden met een gezonde en veilige omgeving. In het gehele gebouw is er vloerverwarming aanwezig voor de kinderen. Alle deurklinken zijn boven de 1.50 meter. De deuren zijn voorzien van veiligheidsglas en veiligheidsstrippen. De binnenruimte is voorzien van een mechanisch ventilatie systeem. Alle groepen zijn voorzien van een CO2 meter.

Door het dagelijks invullen van de schoonmaaklijst is er een constante controle op de schoonmaakwerkzaamheden. Buiten is een veilige, omheinde speelruimte van 350m2 en 450m2.

Erkend kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf de Speelboerderij is erkende opvang, ingeschreven bij de gemeente de Ronde Venen en voldoet daarmee in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening. Jaarlijks wordt De Speelboerderij door de GGD gecontroleerd op veiligheids en kwaliteitseisen, door onderstaande link aan te klikken en vervolgens het pdf bestand aan te klikken kunt u het inspectierapport van Kinderdagverblijf De Speelboerderij inzien.

Ons landelijk registratie nummer is 768119807

landelijkregisterkinderopvang.nl  

Meldcode

Wij werken met de vernieuwde werking van de meldcode kindermishandeling.

Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Dit protocol is, met inachtneming van geldende wetgeving, opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te bieden in dit soort situaties.

Op de Speelboerderij en BSO de Speelunit hanteren we het protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit protocol bespreken we meerdere keren per jaar in het groepsoverleg.

Kwaliteit