Individuele aandacht, respect, professionaliteit, kwaliteit en veiligheid

Wij benaderen de kinderen op een respectvolle manier vanuit de belevingswereld van het kind. Wij hebben oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Ook begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Oog hebben voor detail, respect voor elkaar, en de dingen om ons heen in de natuur. Iedereen kan zich goed ontwikkelen waar voldoende ruimte is, daarom bieden we verschillende ingerichte ruimte’s waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven de kinderen de ruimte en de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkelingen van het kind.

Elk mens is uniek

We luisteren naar elkaar, we nemen elkaar serieus ,en wij gaan in op elkaars vragen. Wij geven de kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.Wij bieden de kinderen een veilige vertrouwde ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De Speelboerderij is gevestigd op de boerderij, de kinderen zijn tijdens de opvang heel veel buiten dit biedt veel contact met dier en natuur. Dit voegt iets bijzonders toe aan het dagelijks ritme van spelen, eten en slapen.

De 4 kernwaarden van de VAK

1

Het kind mag er zijn

Elke kind is een individu en is goed zoals hij of zij is. Het kind mag daarom bij ons in de kinderopvang volledig zichzelf zijn.

2

Het kind is competent en ontwikkelt zich op eigen tempo

Het kind heeft een natuurlijke drang om te ontwikkelen. We hebben het vertrouwen dat elk kind dit op eigen tempo doet, volgens patronen vergelijkbaar met de natuurlijke processen zoals we die ook in de natuur en het agrarische bedrijf zien.

3

Wij creëren een rijke voedingsbodem

Het is aan ons, als pedagogisch professionals, om te kijken en luisteren naar kinderen, om vervolgens te bepalen wat er nodig is om het kind tot optimale bloei en ontwikkeling te laten komen en dat op maat aan kinderen aan te bieden.

4

De agrarische omgeving inspireert het kind

Onze natuurrijke en agrarische omgeving versterkt de al aanwezige natuurlijke ontwikkeling van het kind en is een enorme bron van ontwikkelingsstimulansen en -mogelijkheden.

Extra groene dimensie van de VAK

Bij de Speelboerderij gaan kinderen dagelijks naar buiten. Met mooi weer is dit vaak vanzelfsprekend maar met de kou of regen is dat minder voor de hand liggend. Omdat wij het belang van natuur en buiten zijn voor de algehele gezonde ontwikkeling, zullen pedagogisch medewerkers hun best doen om het hele jaar door zo veel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan. Op de Speelboerderij zijn dan ook materialen als laarsjes, overalls en regenbeschermende broeken aanwezig. Kinderen worden gestimuleerd maar echter nooit verplicht om naar buiten te gaan.

Het pedagogisch handboek is gebaseerd op de volgende kernpunten

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten, drinken, slapen en spelen. Een team van deskundige pedagogische medewerkers bieden de kinderen een optimale begeleiding. Hierdoor ervaart het kind de opvang als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo te ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en buitenruimte staan dagelijks tot hun beschikking om ontdekt te worden, door uitgedaagd te worden en door omarmd te worden. Het kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd.

“De ontwikkeling van de persoonlijke competentie” van een kind betekent: het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind. Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook dagelijks een uitdagende binnen- en buitenruimte waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op de opvang komen kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met de professionele pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met de anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.

Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van “dat wat hen wordt voorgeleefd”. Respectvol omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop. De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke voorbeeld functie.

Pedagogisch beleid