Kwaliteit

Kwaliteit

Kinderdagverblijf de Speelboerderij is aangesloten bij de verenigde agrarische kinderopvang (Vak). Wij bieden kleinschalige kinderopvang volgens de formule van de agrarische kinderopvang  www.agrarischekinderopvang.nl. Dit betekent dat we kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aanbieden midden in een natuurlijke, landelijke omgeving. De kinderen krijgen hier alle ruimte om in hun eigen tempo te ontwikkelen, te leren en te groeien.

Wij werken met een handboek en een kwaliteitsmanagementsysteem. Het is goed om zichtbaar te maken dat de Speelboerderij intern de zaken goed op orde heeft, en dat de ouder en het kind hier centraal in staan. Dit systeem, is het dagelijks werk van de leidsters die tijdens de opvang voor de kinderen wordt gebruikt.

IMG_6811.jpg

Kinderdagverblijf de Speelboerderij is erkende opvang, ingeschreven bij de gemeente de Ronde Venen en voldoet daarmee in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening.Jaarlijks wordt De Speelboerderij door de GGD gecontroleerd op veiligheids en kwaliteitseisen, door onderstaande link aan te klikken en vervolgens het pdf bestand aan te klikken kunt u het inspectierapport van Kinderdagverblijf De Speelboerderij inzien.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=10696

Er is rekening gehouden met een brand en kindveilige omgeving.In het gehele gebouw is er vloerverwarming aanwezig voor de kindjes die kruipen. Alle deurklinken zijn boven de 1.50 meter.En zijn de deuren voorzien van veiligheidsglas en zijn er veiligheidsstrippen op de deuren. Door het dagelijks invullen van de schoonmaaklijst is er een constante controle op de schoonmaakwerkzaamheden. Buiten is een veilige, omheinde speelruimte van 350m2 en 450m2.  De pedagogisch medewerkers zijn allemaal in het bezit van een kinder EHBO-diploma.

Ons landelijk registratie nummer is 768119807

OUDERCOMMISSIE

Doordat wij een kleine organisatie zijn staan de ouders overal dichtbij. Wanneer een ouder nog meer betrokken wilt zijn bij de kinderopvang, kunnen de ouders zich opgeven voor de oudercommissie. De oudercommissie (oc) denkt mee met de organisatie en heeft als doel het zo goed mogelijk behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van alle ouders. De OC oefent invloed uit op pedagogisch-, ouder-, en kwaliteitsbeleid. daarnaast bevordert zij, voor zover nodig de communicatie tussen ouder en personeel en tussen ouders onderling.

Bereikbaarheid OC via: ocdespeelboerderij@gmail.com

KLACHTENCOMMISSIE

Wij hopen dat de jaren dat de kinderen en de ouders bij ons op het kinderdagverblijf komen natuurlijk prima gaan verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een klacht is. Wij nemen de klacht serieus en proberen er samen met de ouders een oplossing voor te vinden. Mocht het onverhoopt zover komen dat er klachten zijn en wij gezamelijk niet meer kunnen oplossen, dan zijn wij aangesloten bij een klachtencommissie kinderopvang die ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. Binnen het dagverblijf hebben wij klachten en verbeterformulieren, die door de ouders en ons altijd ingevuld kunnen worden wanneer er klachten of verbeterpunten zijn.

 

IMG_6804(2).JPG